On pc off screen

Advent laptop power botton remains on but screen off. Keeps on restarting every 30 seconds

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe