All handsets say silent mode on

All handsets say Silent mode on

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

Hi,

Please confirm the model number of the phone?

door

Voeg een opmerking toe