Ga door naar hoofdinhoud

Repair guides and support for your Samsung TV.

2358 Vragen Bekijk alle

samsung smart tv how do I press ok when I dont know where my remote is

My remote is samsung smart tv how do i press ok when i dont know where my remote is

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

Hi @selfstyle_girl

What is the model number of the TV?

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Download the remote app to your phone and use that

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Barlin (aka) shugri zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 5