My lift gate won’t open

My lift gate will not open it just clicks I think the cable has been disconnected

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe