Left triggerbutton not working

Left trigger not working, took it apart and didn't see any obvious causes.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe