How to change mobile sensor

unable to lock phone,my sensor not working.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

Which sensor? Not enough info on the part and the issue.

door

Voeg een opmerking toe