Looking for homedics purifier Ap-T30 repair guide

I’m looking for a repair guide or even an exploded view of Homedics Ap-T30 purifier. Fan blade broke off and need to gain access. (Please disregard germ guardian above)

thanks!

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe