not starting on switching onn

not switching onn on pressing any button

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

Do you have a multimeter?

door

Voeg een opmerking toe