Crash report says Restarts due to no data on battery

Block Image

here is the crash report I got

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe