Why do my parking sensors only work when I start engine.

I have a merc vito....parking sensors only work when I start the engine then nothing after that.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe