Ga door naar hoofdinhoud

De Xbox draadloze controller 7MN-0001, vervaardigd door Microsoft Corporation, is de meest gebruikte controller voor Xbox-spelcomputers en kan ook in combinatie met pc's worden gebruikt.

127 Vragen Bekijk alle

after the 20 sec connect pc it dısconnects and starts blinking

i m connecting it with blothoot i tried to connect my phone and it worked but now i m trying connect pc but it doesnt

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

You will most likely need to update the firmware. To do that via PC:

Download the "Xbox Accessories" app from the Microsoft Store, connect your controller via USB to your PC and you should get the option to update the firmware.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

4 opmerkingen:

i udated it and i updated bluetooth and i recconnect gamepad and restarted pc i dont have warranty in the box there is a paper which says you can connect with bluetooth

door

@alikerem uzun Yes you can connect with Bluetooth, but to update the firmware on the controller, you need to use USB. Since you updated the controller firmware, has there been any changes?

door

no i updated computers bluetooth and first of all i updated gamepad with cable

door

@alikerem uzun So are you still having the same issue? If so I might have another Idea

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

alikerem uzun zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 38