One key not working

All other keys work fine apart from one.

Can we fix this myself?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe