How do I repair gear handle

How to repair gear shift bar? (I can not change to R on my truck)

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe