How do I get rid of the omadm off my galaxy s9+

I have the omadm on my galaxy s9+ and I want to delete it off my phone.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe