accidentally disabled it she forgot her itunes accnt.help please.

hi i have an iphone4 that my daughter uses and she accidentally disabled it she forgot her itunes accnt.help please...🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe