Ga door naar hoofdinhoud

How to unlocked my device.

  • How to unlocked my phone. I already tried YouTube methods but not working. Pls help.
Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Do you have a Samsung account?

If so on a different device search up on your default browser Samsung Find My Phone when entered you should see the website.

Sign in using your Samsung account or your Google account (If linked to your Samsung account)

After that you should see your Mobile's name

Scroll/swipe down and click on Unlock.

And that should work.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Pragnesh Purohit zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 337