Ga door naar hoofdinhoud

The Samsung Galaxy A52 5G Is a mid-tier phone released by Samsung on March 19, 2021.

10 Vragen Bekijk alle

My phone can't turn on

my samsung galaxy A52 5G can't turn on

and my screen is cracked

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

Commentaar:

My phone won't boot up and my screen is cracked

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

W.E.L.L,,it probably isn't a coincidence.

AND.........it probably will cost more to fix than replacing.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Ronald Vasquez lopez zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 3

Afgelopen 7 dagen: 6

Afgelopen 30 dagen: 28

Altijd: 57