Ga door naar hoofdinhoud

The GameCube is Nintendo's fourth console gaming system. Repair is simple and requires only common tools.

88 Vragen Bekijk alle

My GameCube won’t connect to the tv

My GameCube won’t connect to the tv it’s not the cord fault though

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

What brand of TV are you plugging into?

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Spinonk zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 28