DFU mode kicks me after 50 seconds

DFU mode not recovery mode

I tried on iPhone and the dfu mode works fine

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe