Ga door naar hoofdinhoud

A 2 megapixel webcam by Logitech released in 2010 with HD video recording and built-in microphone.

2 Vragen Bekijk alle

How do I switch cameras in Windows camera app?

Can't figure out how to switch cameras in my Windows camera app. Using it to verify connection to OS.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

On Windows 10 and 11, the user icon to switch from front to rear camera in the app is where you change it. It will switch from front to rear view when clicked, and if clicked again, will switch cameras. It will step through all of your cameras in this manner. Poor user interface design because it's not at all obvious.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Randy Tolleson zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 5

Afgelopen 30 dagen: 38

Altijd: 530