Ga door naar hoofdinhoud

Repair information and disassembly guides for laptops manufactured by Haier.

125 Vragen Bekijk alle

Replacing Touch Screen with Nontouch LCD

Sir I have Haier y11c m3 touch screen notebook. Is it possible to replace the touch pannel with nontouch LCD??

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

yes .

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

2 opmerkingen:

How to do it?? Where I can find it?? And price??

door

please pervide the model number so i may do a compatibility check for ya

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

M Bilal Shoukat zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 5

Altijd: 84