Ga door naar hoofdinhoud

The Samsung Galaxy Note 5 (called the Note5) is a phablet-style phone with stylus, manufactured by Samsung, released in August 2015.

271 Vragen Bekijk alle

Why mobile is stuck on white screen?

My mobile is stuck on a white screen it shows (kernel is not seandroid enforcing) on top left corner suggest any help or any idea putting phone from this white screen to download mode

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

did u try How to fix WHITE screen on Samsung Smartphones

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

1 Opmerking:

I tried but my phone is not going in download mode

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Mr Abd zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 5

Afgelopen 30 dagen: 18

Altijd: 264