Ga door naar hoofdinhoud

The Gateway FX6840 is a desktop PC that features an Intel Core i7 processor.

5 Vragen Bekijk alle

Why is my computer has no signal from disktop t

Why my computer has no signal from disktop to monitor?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

Just wonderung why you say there is no signal?

* Have you tested the monitor with another computer to see if the monitor is good?

*Have you tested the computer with your TV to see if the computer is O.K.?

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

i think it is the graphics card

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

douglasregalona zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 17

Altijd: 76