Ga door naar hoofdinhoud

The Kindle Fire, Fire, or Amazon Fire is an Android-based media tablet by Amazon with a multi-touch color display. Repair requires only screwdrivers and prying tools.

797 Vragen Bekijk alle

Why won't my charged device power on?

My kindle fire shows it is charged. It won't power on.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

How is it showing that it is charged?

Was dit antwoord nuttig?

Score 1

1 Opmerking:

I hadn't tried it for a year, so I charged it up so I could answer your question. It has powered on!! We'll see how long it will work.

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Granny Nina zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 25