Ga door naar hoofdinhoud

The Dell Venue 8 Pro is an 8-inch tablet released by Dell in January 2014.

16 Vragen Bekijk alle

How do I fix this?

Block Image

Block Image

I tried the power button, volume buttons, touch/pressed "No" and nothing happens.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Unless you had a BIOS password or encrypted your files with TPM, then it should be fine to press yes.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2

1 Opmerking:

I mean, I can't. I tried to press it. Nothing happens, like it's frozen.

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Tomalanya Mann zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 38