My speaker sound is low

My speaker sound is low already tried cleaning the speaker grill nit working

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe