Volume is very less

Presently even the volume is kept at the maximum it is not properly audible

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2

1 Opmerking:

This is the loud speaker, or the handset speaker that is used for phone calls

door

Voeg een opmerking toe