Ga door naar hoofdinhoud

The iFixit Precision Bit Driver is an aluminum or plastic handle that fits 4 mm bits.

11 Vragen Bekijk alle

Where can I get a imperial set off Hex / Allen Keys

Ifixit currently only sells metric Hex keys or is commonly known in the US as Allen keys/wrenches. I need a set of Imperial Hex keys to put in with my 4mm ifixit driver set. Does anybody know where I can get a set I have tried searching but I seem to only get sets of 4mm Hex with a 1/4" shank, 4mm drivers with no imperial sizes, or metric sets that include 4mm Hex with 1/4" shanks.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

You can get a set on eBay, go to this link

https://www.ebay.com/itm/362407290332?ep...

Was dit antwoord nuttig?

Score 2

2 opmerkingen:

In my original post I was looking for a bit set to work with the 4mm ifixit driver. There are Allen wrenches.

door

I too am looking for 4mm hex shaft with metric and SAE sizes. Any luck?

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Sean Gibney zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 2

Afgelopen 7 dagen: 8

Afgelopen 30 dagen: 29

Altijd: 496