How to replace the external speaker?

My loudspeaker blown out, how can I fix it?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe