Ga door naar hoofdinhoud

My phone having trouble with sensitive finger print

Finger print not responsive

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 3
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

My phone have copy screen it's not work finger print sensor calibration how can fix it

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Ahmadi Kamal zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 12

Altijd: 195