Ga door naar hoofdinhoud

Repair guides and support for hair irons, also known as hair straighteners.

40 Vragen Bekijk alle

My GHD straightener won’t heat up, but it’s giving me a beeping error

Has anyone been able to fix this?

My straightener won’t heat up but it will turn on with a error beeping sound

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Check for fuse .but unplug first always.

Check cord for nicks. If have dog or cats.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Yanette zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 15

Afgelopen 30 dagen: 109

Altijd: 1,346