Ga door naar hoofdinhoud

The Chevrolet and GMC G-Series vans were made by General Motors for North America. They are in the same vehicle class as the discontinued Ford E-Series and Dodge Ram Van.

18 Vragen Bekijk alle

Passenger window goes down but not up

I’ve replaced the motor, drivers side switch and passenger side switch. Passenger window will go down but not back up, have 12v both sides of switch, if I reverse plug and use the down button window will go back up but never with up buttons even though they have power wth?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Qualche foto può essere utile

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Michael Gormley zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 4

Afgelopen 7 dagen: 6

Afgelopen 30 dagen: 9

Altijd: 29