Why does my mobile frequently restart after switched on for 5 minutes?

My mobile restarts after being switched on for 5 minutes and when I try to restart it shows low battery.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe