No keys work but finger mouse and buttons work

Why wont any of my keys work

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe