Speaker wires broke off speaker need routing diagram

Speaker wires broke off do you have wiring diagram?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe