Left click button not functioning

The left button on my mX 3 is not working.

Please help.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

Have you disassembled the mouse yet?

door

Voeg een opmerking toe