Ga door naar hoofdinhoud

The 6th-generation Surface Pro, released in October 2018. Available in platinum and black. Model number: 1796.

33 Vragen Bekijk alle

Is My Failed SSD Repairable?

My SP6’s SSD has failed, according to the startup diagnostics. Is there any way to replace the SSD on this model?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
1 Opmerking

That's a bit beyond my level of expertise. Are there shops that do this that you can recommend?

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Yeah, unsolder and replace the SSD chip, this is not a cold repair since soldering is required.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

rcl127 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 12

Altijd: 422