No audio, only static, but the game plays just fine.

It plays games just fine with no interference or static in the video, but the audio is just static.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe