T6 bit stuck in controller

tried working on my steam controller and got the t6 bit stuck and i cant get tweezers or plyers around the edges

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe