Ga door naar hoofdinhoud

Wi-Fi only version of Apple's 2nd generation iPad Air. Model A1566.

194 Vragen Bekijk alle

iPad Model MH182LL/A battery replacement not listed

I have an iPad Air 2 model MH182LL/A. I need to replace the battery. Will the standard iPad Air 2 battery work?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

Commentaar:

Hi @ae1743

Here's a link that shows how to find the model number for your tablet, which may help you to know.

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Yep, the battery is for both the LTE and WiFi only models. Go save that iPad!

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Steve Grose zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 23