Low power please disconnect shutting down,every time I turn on,why?

Low power ,disconnect, power down….every time I turn it on,why??

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe