Ga door naar hoofdinhoud

Repair guides and support for medical walkers. A walker or walking frame is a mobility tool used for disabled people who need additional support to maintain their balance or stability while walking.

18 Vragen Bekijk alle

walker brake is not engaging

can the walker brake cable be tightened

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

This may help.

Walker Brake Cable Replacement

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

JOE BODNAR zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 3

Altijd: 192