Ga door naar hoofdinhoud

A programmable brewing machine by Keurig. This coffee maker uses K-Cup Pods and K-Carafe Pods to brew a variety of hot and cold drinks. Model Number: K2.0-400 Serial Number: 401.0200.1410931

63 Vragen Bekijk alle

top opened will not close

I opened the top as usual and it will not close

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

the latch probably has water deposits on it that you need to clean off. you can also use CLR or other specific deposit removers. just make sure to rise and flush it quite a bit afterwards.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Al Fisk zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 17

Altijd: 57