Ga door naar hoofdinhoud

D1760-2 DECT 6.0 Cordless Home phone with caller ID.

190 Vragen Bekijk alle

Phone is locked; I cannot answer my phone

My phone rings & takes messages, but I cannot answer or retrieve messages.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

hold down the * until you hear a beep. it should be unlock than. do the same to relock it.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Karen zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 57