Changed batteries did not light up or work

Changed batteries. Did not light up

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe