Ga door naar hoofdinhoud

Released September 16, 2016. Models A1661, A1784, and A1785. Available in 32, 128, or 256 GB configurations in Rose gold, gold, silver, black, jet black, and (Product)Red.

1296 Vragen Bekijk alle

Broken connector, what is it for?

I have a iphone 7 plus. The connector to the left of the camera ones has broken off the board. It seems to be for the GPS, is this correct, as wi-fi and bluetooth seem to still work, as does the phone signal. see image.

Block Image

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
2 opmerkingen

the phone seems to work ok, but gps is dodgy, why?

What signals does it “tune”

door

@tiggerlator Any signal that has to be received via the UAT.

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

This is the UAT tuner, it is not for receiving any signals, but it will tune the upper bezel antenna to receive the correct signal bands.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

sam caspian zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 24