My ipad is notCharging port keeps charging then stops then starts etc.

Charging port keeps charging then stops then starts etc.

please help :D

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe