network unlock code for BlackBerry Z30

when i put my SIM card in my phone it askes for a network unlock code ( MEP) code

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

Where did you get this phone?

door

Voeg een opmerking toe