Saying no paper but it is not empty

Says no paper when it has plenty in tray

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe