The Rhythm button is lite. It will not switch to Tone.

I have a Casio wk-200. The Rhythm button is lite. It will Not switch to Tone. The Piano Settings feature appears to be stuck

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe